Pro investory


Dluhopisy DRFG | Real Estate

Dne 08.01.2019 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č.j.: 2019/002328/CNB/570, S-Sp-2019/00082/CNB/572, kterým schválila společnosti DRFG Real Estate Financial Management a.s., IČO 07029993, základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2018, s dobou trvání 10 let a nejvyšším objemem nesplacených dluhopisů 2.000.000.000 Kč, ve znění předloženém České národní bance dne 21.12.2018. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 10.01.2019.

Rozhodnutí ČNB a základní prospekt společnosti DRFG Real Estate Financial Management a.s., naleznete ke stažení zde:


 

Dne 22.01.2019 přijala společnost DRFG Real Estate Financial Management a.s. k základnímu prospektu tři Emisní dodatky – Konečné podmínky Emise dluhopisů.

Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:


 

Dne 17.04.2019 přijala společnost DRFG Real Estate Financial Management a.s. k základnímu prospektu tři Emisní dodatky – Konečné podmínky Emise dluhopisů.

Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:


 

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů emitenta DRFG Real Estate Financial Management a.s.

Dne 24.05.2019 ukončila společnost DRFG Real Estate Financial Management a.s. veřejnou nabídku dluhopisů:

  • DRFG Real Estate I.19 – 2019-2022, 4,5 %
  • DRFG Real Estate II.19 – 2019-2024, 5,5 %
  • DRFG Real Estate III.19 – 2019-2026, 6,5 %

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů naleznete ke stažení zde:


 

Dne 24.06.2019 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č. j.: 2019/070937/CNB/570, S-Sp-2019/00042/CNB/572, kterým společnosti DRFG Real Estate Financial Management a.s. schválila 1. dodatek základního prospektu dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2018 ve znění předloženém České národní bance dne 20. června 2019. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 26.06.2019.

Rozhodnutí ČNB a 1. dodatek základního prospektu dluhopisů společnosti DRFG Real Estate Financial Management a.s. naleznete ke stažení zde:


 

Dne 20.08.2019 přijala společnost DRFG Real Estate Financial Management a.s. k základnímu prospektu, ve znění 1. dodatku k základnímu prospektu, dva Emisní dodatky – Konečné podmínky Emise dluhopisů.

Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:


 

Dne 06.09.2019 ukončila společnost DRFG Real Estate Financial Management a.s. veřejnou nabídku dluhopisů:

DRFG Real Estate IV.19 – 2019-2022, 4,0 %

DRFG Real Estate V.19 – 2019-2024, 5,0 %

DRFG Real Estate VI.19 – 2019-2026, 6,0 %

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů naleznete ke stažení zde:


 

Dne 09.01.2020 ukončila společnost DRFG Real Estate Financial Management a.s. veřejnou nabídku dluhopisů:

DRFG Real Estate VII.19 – 2019-2024, 5,0 %

DRFG Real Estate VIII.19 – 2019-2026, 6,0 %

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů naleznete ke stažení zde: