Pro investory


Dluhopisy DRFG | Real Estate

Dne 08.01.2019 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č.j.: 2019/002328/CNB/570, S-Sp-2019/00082/CNB/572, kterým schválila společnosti DRFG Real Estate Financial Management a.s., IČO 07029993, základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2018, s dobou trvání 10 let a nejvyšším objemem nesplacených dluhopisů 2.000.000.000 Kč, ve znění předloženém České národní bance dne 21.12.2018. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 10.01.2019.

Rozhodnutí ČNB a základní prospekt společnosti DRFG Real Estate Financial Management a.s., naleznete ke stažení zde:

Dne 22.01.2019 přijala společnost DRFG Real Estate Financial Management a.s. k základnímu prospektu tři Emisní dodatky – Konečné podmínky Emise dluhopisů.

Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde: